Weer Kamervragen over AOW-gat

Tweede Kamerlid Vermeij (PvdA) heeft aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) vragen gesteld over verzekeraars die bestaande WAO- en WIA-polissen niet laten aansluiten op de verhoogde AOW-leeftijd. Onder meer Achmea zou het AOW-gat bij uitkerende inkomensverzekeringen niet willen overbruggen.

“Deelt u de mening dat verzekeraars hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de uitkering van de polissen moeten doorschuiven naar de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd, zodat mensen niet tussen de oude en de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd gekort gaan worden op hun uitkering van het UWV?”, vraagt Vermeij. Ze wil ook weten wat de resultaten zijn van het toegezegde gesprek met het Verbond van Verzekeraars om tot een oplossing te komen voor verzekerden die hun polissen niet kunnen verlengen tot aan de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd.
Het Verbond had al laten weten dat voor nieuwe aov’s de eindleeftijd op 67 jaar kan worden gezet. Bovendien is de tijdelijke overbruggingsregeling voor mensen die een uitkering ontvangen, uitgebreid.

Achmea
Eerder had SP-lid Ulenbelt al vragen gesteld over het AOW-gat. Klijnsma antwoordde toen dat de meeste verzekeraars het probleem oplossen, ondanks de Kifid-uitspraak dat de verzekeraar daarvoor niet verantwoordelijk is. Maar Vermeij stelt dat Achmea inkomensverzekeringen niet wil laten aansluiten. “Deelt u de mening dat dit zeer onwenselijk is voor al die mensen die nu in een WAO- of WIA-uitkering zitten […]? Bent u bereid om ook Achmea te wijzen op hun verantwoordelijkheid?”

Zzp-pensioen
Vermeij had onlangs samen met partijgenoot Vos al vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de media dat zzp’ers te weinig sparen voor hun pensioen. Volgens een Netspar-rapport sparen een miljoen zelfstandigen veel te weinig om later rond te kunnen komen. Die vragen heeft Klijnsma nu beantwoord. “Het grootste deel van de zelfstandigen kan uitzien naar een toereikend pensioeninkomen”, schrijft ze. “Van een deel van de zelfstandigen zijn de besparingen echter zodanig beperkt dat zij, gezien hun huidige inkomen, na beëindiging van hun werkzame leven zullen worden geconfronteerd met een aanzienlijke inkomensdaling.”

SER-verkenning
De staatssecretaris verwijst naar een SER-verkenning naar de pensioensituatie van zzp’ers, waarvan de resultaten komend voorjaar bekend worden, en naar de Perspectiefnota Toekomst Pensioenstelsel, waarin een aantal maatregelen wordt aangedragen. Een daarvan is een opt-outregeling, waarbij zzp’ers automatisch worden ingeschreven voor deelname aan een pensioenregeling. Klijnsma wil daarover echter geen toezeggingen doen: “Het is aan een volgend kabinet om hierover beslissingen te nemen.”

Bron: AMWeb

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *