Abonnementen

Is advies gratis?

Nee, ook nooit geweest.

Voor complexe produkten zoals hypotheekadvies, levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, uitvaartverzekeringen geldt sedert 2013 een provisieverbod.
Wij zijn voorstander van deze wijziging. Deze manier van werken is veel transparanter,het is nu helder wat advies kost en wat u hiervoor van ons kunt verwachten.
Tevens vervalt hiermee de schijn van voorkeur van uw adviseur voor een bepaalde verzekeraar of bank, waardoor u weet dat de uiteindelijk gekozen bank of verzekeringsprodukt op uw persoonlijke situatie is afgestemd.

Voor schadeverzekeringen zoals o.a. woonhuis-, inboedel-, autoverzekeringen is provisie niet afgeschaft, omdat tussen de diverse aanbieders geen verschil zit in de percentages van provisie. Hier kunt u dus nu nog steeds kiezen voor provisie in deze verzekering.

Toch hebben wij naast provisie ook gekozen om voor deze verzekeringen een alternatief aan te bieden in de vorm van een abonnement. Ook hierbij is het uitgangspunt zo transparant mogelijk te werken, u weet wat u voor uw verzekeringen betaald en welke kosten gemoeid zijn met onze dienstverlening. Hiervoor hebben we een aantal abonnementen samengesteld, waaruit u een keuze kunt maken en als modules kunt opbouwen zodat u alleen die diensten afneemt en betaald die u ook wenst. De belangrijkste abonnementen treft u hierna aan. Meer informatie? Bel gerust voor een afspraak, graag geven wij uitleg over deze vorm van onze dienstverlening.

 

– Administratie en beheer van uw verzekeringen
– Aanvragen en controleren van uw verzekeringen
– Muteren (wijzigen) van uw schadeverzekeringen, tevens premieberekening
– Muteren (wijzigen) van uw relatiegegevens
– Regelen van (voorlopige) dekking bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen
– Onderhouden en verzorgen contacten met verzekeringsmaatschappijen
– Onbeperkte tel. En mailservice inzake mutaties of aanvragen schadeverzekeringen
– Vragen via e-mail worden op werkdagen binnen 24uur beantwoord
– Overzetten, vergelijken en eventueel opzeggen elders lopende verzekeringen
– Schadebehandeling van uw verzekeringen lopende via ons kantoor
– Verhaalservice bij letsel (Letselschadeadvocaat) en verhaalservice autoschades
– Regelen contra-expertise
– Periodiek vergelijkingsservice en oversluitcheck van uw schadeverzekeringen (dekking en voorwaarden) 1x per twee jaar telefonisch of per e-mail
– Inventarisatie en advies over verzekerbare en verzekerde risico’s
– Bijhouden wet- en regelgeving
– Toegang tot persoonlijke digitale polismap
– Persoonlijke digitale nieuwsbrief
– Digitale financiële bibliotheek
– Module senarioberekening
– Periodiek onderhoud- en servicebezoek op locatie (1x per 3 jaar)