Verzekeraars sporen steeds meer fraudeurs op en besparen €83 miljoen

Verzekeraars zetten steeds meer in op vroegtijdige opsporing van fraudeplegers. Vorig jaar zijn maar liefst 10.001 fraudeplegers opgespoord door verzekeraars, zo’n 20 procent meer dan in 2015 toen iets meer dan 8.000 verzekeringsfraudeurs tegen de lamp liepen. Verzekeraars bespaarden door de opsporingsacties ruim €83 miljoen.

Verzekeraars sporen steeds meer fraudeurs op en besparen €83 miljoen

Het lik-op-stukbeleid van verzekeraars werpt zijn vruchten af. Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat in 2016 één op de drie (gerichte) onderzoeken leidde tot de opsporing van een fraudegeval. De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 incidentonderzoeken uit, waarbij 10.001 fraudeurs werden gepakt. Meer dan de helft van de vastgestelde fraudes (5.598 gevallen) vond plaats tijdens de aanvraagfase van verzekeringen.

Opvallende fraudevormen

Het CBV signaleerde vorig jaar een aantal opvallende fraudevormen. Het centrum waarschuwde al eerder voor de ‘scooterfraude’, waarbij scooterrijders na een ongeval naast de materiële schade voor de scooter onterecht een fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Momenteel ziet het CBV de trend dat steeds meer jongeren via een valse claim iets van de kosten van hun vakantie willen ‘terugverdienen’. In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal valse claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen ten opzichte van het aantal incidenten in dezelfde periode in 2015 en 2016. Het CBV publiceert regelmatig waarschuwingen over opvallende fraudevormen. Deze signalen zorgen voor extra alertheid bij verzekeraars. Na een waarschuwing over letselschadeclaims verveertienvoudigde het aantal incidentmeldingen over frauduleuze letselzaken.

Lik-op-stukbeleid

De verzekeringssector steekt veel tijd in het opsporen en aanpakken van fraude, zodat klanten niet onnodig meer premie betalen. Naar schatting betalen huishoudens enkele tientallen euro’s per jaar onnodig aan premie door oplichters die hun verzekeraar proberen te flessen. Sinds afgelopen najaar hebben verzekeraars de mogelijkheid om hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct te verhalen op de daders. Via deze zogenoemde directe aansprakelijkstelling, een bedrag van 532 euro, hebben al 505 verzekeringsfraudeurs ‘lik-op-stuk’ gekregen. Het Verbond verwacht dat dit aantal de komende jaren fors zal oplopen en noemt de directe aansprakelijkstelling een ‘zeer goed middel’ om verzekeringsfraude óók in eenvoudige zaken te ontmoedigen. Andere middelen zijn royement, registraties op waarschuwingslijsten en uiteraard het terugvorderen van uitgekeerde bedragen.
Bron: AM-web

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *