Uw hypotheek en inkomensterugval door maatregelen omtrent coronavirus

Misschien kunt u tijdelijk uw maandlasten niet betalen

Misschien heeft u een beroep dat wordt getroffen door overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waardoor uw inkomen veel lager uitpakt dan u gewend was. Zo laag dat u hierdoor uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden.

Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld.

Dit betekent dan dat u één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden echter niet kwijtgescholden maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en u weer uw “normale inkomen heeft” zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald.

Een variant op dit uitstel van betaling van deze maandlasten is dat met de bank wordt afgesproken dat u maandelijks wel een bedrag betaalt maar een bedrag dat lager is dan u voorheen betaalde en dat u, gelet op het tijdelijk lagere inkomen, nog wel kunt dragen.

Bij vrijwel alle banken geldt dat u een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wilt u van deze tegemoetkoming gebruik maken dan willen wij u daarbij graag helpen. Namens u zorgen wij voor de juiste wijze van indiening van uw verzoek, voeren wij de eventuele gesprekken en onderhouden wij de andere contacten met de bank aan wie u dit heeft verzocht.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *