Nibud: kwart 65-minners heeft straks te weinig pensioen

Meer vrijetijdsuitgaven en hogere zorgkosten. De huidige gepensioneerden geven meer uit dan voorheen. En dat terwijl er een groep aankomt die minder pensioen opbouwt. Het Nibud schetst samen met PwC in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ een zorgwekkend beeld van de inkomens- en uitgavensituatie van de toekomstig gepensioneerden. Het instituut maakt zich met name zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek.

In het rapport komt duidelijk naar voren dat gepensioneerden niet zoals altijd gedacht veel minder uitgeven na pensionering. Een 70-jarige geeft 13% minder uit dan een 65-jarige en een 75-jarige geeft 19% minder uit dan een 65-jarige. Het Nibud ziet dat gepensioneerden aan bepaalde posten meer uitgeven dan 65-minners. Vooral aan de zorgkosten wordt meer uitgegeven en het Nibud verwacht, gezien het huidige zorgstelsel, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz), dat deze kosten in de toekomst zullen toenemen. Ook aan huishoudelijke hulp, stookkosten en contributies en abonnementen wordt meer uitgegeven naarmate men ouder wordt.

Woonlasten
Het Nibud ziet bij net gepensioneerden een duidelijke stijging bij de vrijetijdsuitgaven maar als ze ouder worden nemen deze uitgaven weer af. Verder ziet het Nibud dat aan woonlasten minder wordt uitgegeven als het koophuis is afbetaald. Maar het instituut maakt zich zorgen om de groep huurders en koopwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek of een nog niet afbetaalde hypotheek. Zij blijven na hun pensioen met hoge woonlasten zitten en de vraag is of ze zich dat goed realiseren.

Inkomsten gepensioneerden gaan dalen
In het rapport wordt een bedenkelijk beeld geschetst over de inkomenspositie van de toekomstig gepensioneerden. De verwachting van de onderzoekers is dat onder de huidige 65-minners straks een kwart te weinig pensioen heeft. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het inkomen van toekomstig gepensioneerden lager zal zijn dan dat van de huidige generatie. Dat zijn: meer scheidingen, meer zzp-ers zonder pensioenopbouw, meer flexibele dienstverbanden en minder aanvullende pensioenopbouw. Ook doen weinig Nederlanders aan financiële langetermijnplanning

Aanbevelingen
De onderzoekers doen in hun rapport een vijftal aanbevelingen.
1) Nederlanders moeten meer aan financiële langetermijnplanning gaan doen.
2) Geef inzicht en advies op maat in het te verwachten uitgaven- en leefpatroon van toekomstig gepensioneerden.
3) Geef inzicht in de te verwachten inkomsten waarbij alles wordt meegenomen, inclusief eventueel vermogen.
4) Maak als overheid maatwerk in pensioenuitkering mogelijk na een passend persoonlijk advies.
5) Werkgevers zouden een actieve rol moeten hebben bij het aanjagen van interesse in financiële planning.
Bron: NIBUD

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *